Bekämpning

Bekämpning

    Bekämpningsprov i Horns by 2007
    Bekämpningsprov i Horns by 2008
    2009 – 2010 myggfria år
    Bekämpningsprov i Horns by 2011
    Bekämpningsprov i Horns by 2012

 

6 tankar om “Bekämpning

 1. Åke Jonsson skriver:

  Historik
  Redan 2001 uppmärksammade vi ett eventuellt problem med översvämningsmygg.
  I samband med en strid om vattenhöjden i sjön såg vi problemen i Österfärnebo.
  Vi trodde då inte att problemen skulle dyka upp så snabbt, men när vi märkte av aggresivare myggarter 2003 var vi glada för att vi vann över Kammarkollegiet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
  Sedan 2004 orsakar översvämningsmyggor återkommande myggproblem vid översvämningar.
  Med anledning av växande besvär med angrepp av stora mängder mygg åren 2004 och 2005 bad vi forskarna Jan Lundström och Martina Schäfer om hjälp att utvärdera myggförekomsten och sjön Östens potential som kläckningskammare för mygg för en framtida bekämpning av myggen.
  Sammantaget visar detta att stickmyggfaunan vid sjön Östen är mycket kraftigt dominerad av översvämningsmyggor som kan orsaka betydande till mycket omfattande problem för boende och besökare under sommaren och en bit in på hösten.
  Jan och Martina konstaterade att området har idealiska förutsättningar för mygg.

 2. Åke Jonsson skriver:

  Bekämpningsprov i Horns by 2007
  I samband med en jätte översvämning med följande mygginvasion uppmärksammade Acreto vår situation och erbjöd sig att låna ut två fällor för att testa hur bra dessa fungerar mot översvämningsmyggan som är en mycket bra flygare. Trots att vi placerade ut fällorna mycket sent och på fel ställen tog fällorna 66000 mygg.
  Vi konstaterade att fällorna fungerade och att inte ens sticticus orkade flyga ut ur fällorna

 3. Åke Jonsson skriver:

  Bekämpningsprov i Horns by 2008
  Under 2008 blev vi erbjudna att prova 9 st. myggfällor av företaget Acreto som ville undersöka hur man bäst skulle kunna använda dess i en koncentrerad bekämpning.
  Efter höst översvämningen i sjön upptäckte vi enorma mängder mygglarver på stora arealer runt sjön.
  Fällorna placerades ut så att dessa skulle skydda Horns by mot ett uppflygningsområde på 300 m strand med mycket produktiva strandängar.
  Efter att vi placerat alla fällor i uppflygningsvägen mot byn på den skogbevuxna grusåsen vid sjön tog vi betydande mängder mygg. Utflygningen av mygg kulminerade 080902, fällorna fångade då 4 l mygg på 24 timmar.
  Total har vi tagit ca. 15 l mygg. Ungefär 60000 – 80000 mygg/l enligt Jan Lundström.
  Uppskattningsvis 900 000 – 1 200 000 st. mygg.
  Effekten för Horns by var mycket god. Jämfört med tidigare år en markant förbättring. Byarna på båda sidor har haft det betydligt jobbigare. Vissa bybor har inte ens märkt av myggen.
  Vi var mycket tacksamma för att ha fått möjligheten att prova dessa fällor.

 4. Åke Jonsson skriver:

  Bekämpningsprov i Horns by 2009 – 2010
  Äntligen ett par år utan mygg! Vi köpt 6 st. fällor för gemensam användning i Horns by.
  Alla innevånare i Horns by har lovat att bidra med driftskostnaderna.
  Även utan stöd från myndigheterna har vi nu möjligheter att skydda oss och våra djur tack vare Acreto.

 5. Åke Jonsson skriver:

  Bekämpningsprov i Horns by 2011Under 2011 har vi endast haft 6 st. myggfällor från företaget Acreto.
  Vi förväntade oss inte någon mygginvasion 2011 för att nederbörden var måttlig. Tyvärr blev det två små översvärmningar med myggkläckning som följd. Dock på mindre arealer än tidigare. Vi körde fällorna i två omgångar under sommaren.
  Gasol kostnaden blev relativt hög med 16 flaskor för året.
  Total har vi tagit ca. 6 l mygg. Uppskattningsvis 360 000– 480 000st. mygg.
  Effekten för Horns by och utanför har varigt mycket god. De flesta innevånarna märkte inte av myggen.
  Hästarna i Horn har det dock besvärligt på kvällarna och måste tas in i stallarna.
  Byarna på båda sidor har haft det betydligt jobbigare.
  Bekämpningen var framföralt till för att minska äggförekomsten men på grund av betesdjur på sjöängarna behövde inte alla myggor flyga ut från sjön. Vi tror nu att vi har mycket ägg långt ut i sjöängarna på grund av det relativt låga vattenståndet.

 6. Åke Jonsson skriver:

  Bekämpningsprov i Horns by 2012
  Under 2012 har vi haft 6 st. gemensamma fällor som har tagit myggorna vid uppflygningen från sjön. Två fällor har varigt i privata trädgårdar. En liten fälla tillkom efter en vecka mitt i Horns by. Kraftigt regn 55 mm kom 2012-06-25, myggorna kläcktes och växte rekordfort och redan 2012-07-07 placerade vi ut och startade fällorna i uppflygningsvägen mot byn på den skogbevuxna grusåsen vid sjön.
  Total har vi tagit ca. 19 l mygg! Uppskattningsvis 1140000– 1520000 st. mygg. Effekten för Horns gamla by har varigt mycket goda. Dock har det flugit in mygg i den stora grusbacken från Bankällasidan och till nästa gång måste vi få tillgång till fler fällor för utplacering på Bankällasidan. Byarna på båda sidor har haft det betydligt jobbigare. Hästägare på Flistad sidan har köpt 3 st. fällor och lånade två fällor av oss efter att vår gas var slut. Trots sen utplacering var effekten god.

Skriv ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>